Hudební texty písní

Podmínky používání

Používání služeb serveru HudebníTexty.cz a internetových stránek nacházejících se na URL adrese http://www.hudebnitexty.cz (dále jen jako „Server“) se řídí těmito podmínkami používání smluvního charakteru (dále jen jako „Podmínky“):

  1. Každý návštěvník využívající služeb Serveru (dále jen jako „Uživatel“) souhlasí a zavazuje se poskytovateli Serveru (dále jen jako „Poskytovatel“) řídit se těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nesmí Server používat.
  2. Provozovatel poskytuje uživatelům portálu služby. Jedná se o možnost vkládání textového obsahu (dále jen "Příspěvky"). Služby jsou poskytovány bezplatně. Provozovatel si vyhrazuje právo na mazání příspěvků od uživatelů bez předchozího upozornění a bez udání důvodů.
  3. Provozovatel není povinen prohlížet obsah portálu, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah.
  4. U každého Příspěvku jsou nabídnuty relevantní videoklipy ze video-serveru Youtube.com (nacházející se na URL adrese http://www.youtube.com, dále jen „YouTube“). Videa nejsou nijak redakčně tříděna. Videa jsou Uživatelům zobrazeny přesně tak, jak je poskytl YouTube. Za obsah videí nese odpovědnost YouTube, případně uživatel YouTube, který video na server YouTube umístil.
  5. Uživatel dle zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na uvedenou e-mailovaou adresu komerční sdělení (maximálně jednou za měsíc).
  6. Server není možné využívat ke komerčním účelům. Texty písní, jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a slouží výhradně k účelům vzdělávacím.
  7. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod Serveru. Dale je zakázáno porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.
  8. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

Podmínky vstupují v platnost 1. 6. 2012TOPlist